سنگ شکن فکی چیست؟

شنبه 1401/06/05
سنگ شکن فکی چیست؟

سنگ شکن چیست؟


سنگ شکن دستگاهی است که برای کم کردن میزان سنگ های بزرگ و ناهماهنگ در سنگ های کوچکتر ساخته شده است.
حتی این دستگاه میتواند برای تغییر شکل و یا تغییر اندازه ی مواد زائد استفاده شود تا کار بازیافت را راحت تر کند.
این دستگاه دوسطح موازی ویا مماس دارد که توسط این سطوح فشار مناسب را به سنگ یا جسم مورد نظر وارد میکند تا با خرد شدن مولکولهای آن به اندازه استاندارد موردنیاز برسد.
در عملیات استخراج معادن از سنگ شکن ها استفاده میشود.
بسته به اندازه خرد شدن مواد اولیه سنگ شکن هارا طبقه بندی میکنند؛ سنگ های درشت بااستفاده از سنگ شکن های اولیه و ثانویه خرد میشوند و سنگ شکن های سوم و کواترنر سنگ هارا به درجه بندی دقیق تری میرسانند.
بعداز کار سنگ شکن ها درصورت نیاز به کاهش اندازه بیشتر از فرز استفاده میشود.
مراحل خرد شدن سنگ ها در معدن عمدتا بصورت زنجیره ای توسط چند دستگاه انجام میشود.
 مثلا یک خط پردازش در معدن ممکن است شامل یک‌سنگ شکن باشد که توسط آسیاب sagوبعد اسیاب توپ تشکیل شده است.
مواد اولیه عمدتا توسط بیل مکانیکی یا کامیون در قیف سنگ شکن ریخته میشوند و این قسمت دارای این امکان است که ذرات کوچک را از دور خارج کند تا در ماشین های پایین دست کنترل شود وبااین کار عملکرد دستگاه را بهبود میبخشد.