دستگاه بازیافت آب ( تیکنر )

اشتراک گذاری

معرفی و ویژگی‌های دستگاه بازیافت آب ( تیکنر )

فرایند بازفت آب صنعتی موجود در پساب معادن و استفاده مجدد از آن همواره یکی از مهترین نیازمندی های معادن کشورمان بوده است . لذا با توجه به کمبود آب های زیر سطحی و هزینه های سرسام آور استحصال آب و نیز آلایندگی پساب صنعتی حاصل از شستشوی محصولات تولیدی معادن استفاده از تیکنر امری اجتناب ناپذیر است .
تیکنر به منظور بازیافت آب به خصوص در معادن شن و ماسه که برای تولید و شستشوی محصولات خود نیاز به آب فراوانی دارند باعث کاهش چشمگیر هزینه های تهیه آب و همچنین عدم نیاز به استخرهای متعدد ته نشینی پساب می گردد.
تیکنر با قرار گیری در انتهای مسیر تولید باعث بازگشت بیش از 95 درصد آّب مصرفی به چرخه تولید گشته و مشکلات زیست محیطی دفع پساب حاصل ازشسشوی محصولات را نیز از بین می برد .
همچنین با استفاده از سیکلون که قبل از تیکنر نصب 90 درصد ماسه بادی موجود در گل آب خروجی از ماسه شوی ها را بازیافت نمود که منبع درآمدمازاد برای معادن می گردد .

فرایند بازفت آب صنعتی موجود در پساب معادن و استفاده مجدد از آن همواره یکی از مهترین نیازمندی های معادن کشورمان بوده است . لذا با توجه به کمبود آب های زیر سطحی و هزینه های سرسام آور استحصال آب و نیز آلایندگی پساب صنعتی حاصل از شستشوی محصولات تولیدی معادن استفاده از تیکنر امری اجتناب ناپذیر است .
تیکنر به منظور بازیافت آب به خصوص در معادن شن و ماسه که برای تولید و شستشوی محصولات خود نیاز به آب فراوانی دارند باعث کاهش چشمگیر هزینه های تهیه آب و همچنین عدم نیاز به استخرهای متعدد ته نشینی پساب می گردد.
تیکنر با قرار گیری در انتهای مسیر تولید باعث بازگشت بیش از 95 درصد آّب مصرفی به چرخه تولید گشته و مشکلات زیست محیطی دفع پساب حاصل ازشسشوی محصولات را نیز از بین می برد .
همچنین با استفاده از سیکلون که قبل از تیکنر نصب 90 درصد ماسه بادی موجود در گل آب خروجی از ماسه شوی ها را بازیافت نمود که منبع درآمدمازاد برای معادن می گردد .