ماسه ساز خرگوشی

اشتراک گذاری

معرفی و ویژگی‌های ماسه ساز خرگوشی

ماسه ساز خرگوشی:
ماسه سازها تولیدی این شرکت چکشی بوده و عمل خردایش حول محور عمودی انجام می پذیرد . ظرفیت پذیرش دستگاه 25 تن در ساعت بوده که 57 تا 58 درصد آن ماسه 8-0 میلیمتر خواهد بود که دانه تولید شده گرد شکسته همراه با فیلر مناسب می باشد .

ماسه ساز خرگوشی:
ماسه سازها تولیدی این شرکت چکشی بوده و عمل خردایش حول محور عمودی انجام می پذیرد . ظرفیت پذیرش دستگاه 25 تن در ساعت بوده که 57 تا 58 درصد آن ماسه 8-0 میلیمتر خواهد بود که دانه تولید شده گرد شکسته همراه با فیلر مناسب می باشد .
دستگاه سنگ های تا 30 میلیمتر را می پذیرد . در ضمن دستگاه دارای سه درب جانبی می باشد که با باز نمودن آنها کلیه قطعات در دسترس قرار دارند و تعویض آنها بسادگی امکان پذیر است