نوار نقاله

اشتراک گذاری

معرفی و ویژگی‌های نوار نقاله

جهت تغذیه دستگاه های سنگ شکن و حمل مواد اولیه ورودی و خروجی مصالح تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد . نوار نقاله های تولیدی این شرکت از بهترین نوع تیر آهن ، نبشی ، ناودانی ، ورق ، پروفیل ساخته شده و نیروی محرکه آنها از الکتروگیربکس تامین می گردد .

جهت تغذیه دستگاه های سنگ شکن و حمل مواد اولیه ورودی و خروجی مصالح تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد . نوار نقاله های تولیدی این شرکت از بهترین نوع تیر آهن ، نبشی ، ناودانی ، ورق ، پروفیل ساخته شده و نیروی محرکه آنها از الکتروگیربکس تامین می گردد .
مدل طول عرض
B - 60 As ordered 60
B - 80 As ordered 80
B - 100 As ordered 100
B - 120 As ordered 120

قدرت الکتروگیربکس های مورد استفاده بر حسب طول نوار متغیر می باشد .